DTAC

Proiectul necesar emiterii autorizației de construire DTAC cuprinde:

ARHITECTURĂ :

Piese scrise:
Borderou, memoriu arhitectură, devizul general al lucrărilor, program de control faze determinante.

Piese desenate:
Plan de încadrare în zonă, plan de situație, plan parter, plan etaj, sectiune longitudinala și transversală, plan învelitoare, fațade: principală, posterioară, laterală stânga, laterală dreapta.

REZISTENȚĂ :

Piese scrise:
Borderou, memoriu tehnic, program de control pe faze determinante, referat verificare proiect(dacă este cazul), raport de exepertiză tehnică(dacă este cazul), copie legitimație verificator/expert(dacă este cazul).

Piese desenate:
Plan săpătură, plan general fundații, detalii fundații.

INSTALAȚII:

Piese scrise:
Borderou, memoriu tehnic pe specialități(sanitare, termice, electrice), program de control pe faze determinante,

Piese desenate:
Instalații sanitare – schema coloanelor.

Instalații termice – schema coloanelor.

Instalații electrice – schema monofilară.

Prescurtarea DTAC provine de la: documentație  tehnică pentru autorizare construcție.
DTAC  se elaborează de către autorizarecasa.ro respectând prevederile Legii 50/1991 cu modificările și completările ulterioare.